Tapti tarpininku tarp mokslo ir verslo.


    Skatinti inovacinius procesus Lietuvoje:
      naujovių perdavimą iš mokslo pramonei,
      naujų technologijų diegimą,
      smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą.

  naujovių paieška mokslo institucijose, marketingas, inovacijų diegimo problemų sprendimas;  
  parama smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, dalyvaujant tarptautinėse inovacijų bei SVV programose, projektuose bei renginiuose;  
  verslo konsultacijų teikimas.  


 
Lietuviškų aukštųjų technologijų katalogas "Lithuanian High-Tech Projects '2002"
 

 

 

 

  dizainas Inovaciniai sprendimai