Dr. Pranas Bernardas Milius
Direktorius

Doktorantė Birutė Velykienė
Vadybininkė

Doktorantė Monika Alimienė
Vadybininkė

Magistrė Vita Kripienė
Vadybininkė

Magistras Marius Dekaminavičius
Vadybininkas