Naujienos_______________________________________________
 
Kvietimas dalyvauti
8-oje tarptautinėje konferencijoje

“BALTIC DYNAMICS’03”

ir

tarptautinių projektų sklaidos mugėje

2003 m. gegužės 15-17 d., Vilniuje

 

“Baltic Dynamics” – kasmet organizuojama konferencija, skatinanti tarptautinį

 bendradarbiavimą paramos inovacijoms, SVV ir technologijų perdavimo srityse.

 Nuo 1995 m. vykstantis renginys pritraukia dalyvius iš daugelio šalių, skatina

 keistis patirtimi ir prisideda prie sėkmingos inovacijų ir ekonomikos plėtros.

 Šiais metais konferencija vyks Lietuvoje. Tikimės, kad “Baltic Dynamics” kaip

 visuomet sulauks didelio susidomėjimo. MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI!

 Plačiau apie tai...

Lietuviškų aukštų technologijų katalogas “Lithuanian High-Tech Projects ‘2002“

 

Kauno technologijos universiteto Inovacijų centras, siekdamas skatinti bei plėtoti mokslo institucijų ryšius su šalies pramonės įmonėmis 1998 ir 2001 metais išleido “Lietuviškų inovacijų katalogus”. Šie leidiniai susilaukė gero vartotojų įvertinimo bei didžiulio pasisekimo įvairiuose tarptautiniuose renginiuose, parodose, konferencijose, seminaruose, privačiuose susitikimuose su verslininkais bei juos vienijančiomis organizacijomis. Paskatinti abiejų katalogo sėkmės KTU Inovacijų centras, remiant Ūkio ministerijai, parengė ir išleido lietuviškų aukštųjų technologijų katalogą “Lithuanian High-Tech Projects ‘2002“. Plačiau apie tai...

Cilindrinių formų būstas - nuo idėjos iki įgyvendinimo

 Viena svarbiausių problemų, iškylančių architektams - sukurti žmonėms kuo geresnes darbo, buities, poilsio sąlygas. Pritardamas šiai idėjai, projekto autorius siūlo paieškoti iš principo naujesnių architektūrinių sprendimų gyvenamajai statybai tobulinti ir vystyti. Žingsniu link šios idėjos įgyvendinimo gali būti laikomas cilindrinių formų būstas. Plačiau apie tai…