Leonardo da Vinči programos projektas Nr. LT/99/1/088105/PI/I.1.1.b/FPC
Lietuvos verslo inkubatorių mokymo sistema


Pasaulyje egzistuoja įvairios smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) paramos struktūros. Vienos iš tokių yra paskutiniais metais daugelyje šalių išplitę verslo inkubatoriai, dar vadinami technologijų/inovacijų centrais. Populiarėjant verslo inkubavimo idėjai Lietuvoje, jaučiamas poreikis specializuotai literatūrai, kuri apibūdintų verslo inkubavimą bei supažindintų su inkubatorių veikla. Tikimės, kad mūsų parengta metodinė medžiaga prisidės prie šios spragos užpildymo. 
Atskiruose šaltiniuose yra gana plačiai išanalizuoti bendrieji verslo vadybos klausimai, pateikiama daug informacijos apie verslo valdymą, universitetuose rengiami verslo vadybos specialistai. Tačiau bendruosiuose vadybos leidiniuose pasigendama specifikos susijusios su verslo inkubatorių rinkos tyrimais, steigimu, veiklos sąlygomis ir panašiai. Dėl šių priežasčių šioje priemonėje nenagrinėjami bendrieji vadybos dalykai, bet labiau akcentuojama konkreti inkubatorių veiklos specifika.
Knygoje apibūdinti įvairūs verslo rėmimo struktūrų modeliai, parodytos jų įgyvendinimo ypatybės, išanalizuota jų plėtros daugelyje šalių patirtis. Detaliai apibūdinta verslo inkubatoriaus steigimo, organizavimo ir jo veiklos planavimo metodika, parodytos jo praktinio panaudojimo sąlygos. Išryškintos technologijų perdavimo sistemos tobulinimo perspektyvos, išanalizuotos galimybės plėtoti technologinio profilio verslo inkubatorius ir kitas verslo rėmimo struktūras.
Metodinė priemonė parengta pasinaudojant Europos Sąjungos Leonardo da Vinči programos suteikta parama. Rengiant medžiagą bendradarbiavo Lietuvos bei keturių užsienio šalių (Graikijos, Latvijos, Vokietijos ir Danijos) organizacijos. 
Tikimės, jog metodinė priemonė bus aktuali ir naudinga veikiančių inkubatorių vadovams, vadybininkams, ministerijų, apskričių, savivaldybių tarnautojams, dirbantiems verslo paramos srityje, ketinantiems steigti verslo inkubatorių, o taip pat visiems, besidomintiems verslo inkubatorių, kaip vienos iš smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo formų, veikla bei specifika.

Kviečiame susipažinti su parengtos metodinės medžiagos santrauka:


· Užsienio šalių ir Lietuvos patirtis plėtojant smulkų ir vidutinį verslą
Pirmoje dalyje pateikta bendra įvairių paramos SVV formų apžvalga Lietuvoje bei partnerių ir kitose šalyse. Šioje dalyje analizuojama paramos SVV svarba, pristatomos egzistuojančios verslo rėmimo struktūros, apžvelgiama įvairių šalių patirtis bei pristatomi VI ir mokslinių technologinių parkų steigimo tikslai. Plačiau apie tai...

· Verslo inkubatoriaus kūrimas
Antroje metodinės priemonės dalyje pristatytas VI kūrimas. Šioje dalyje numatyta, ką turėtų žinoti kiekvienas asmuo ar organizacija, nusprendusi steigti verslo inkubatorių. Čia analizuojami VI rinkos tyrimo, komandos formavimo klausimai, pristatomi galimi VI partneriai, aptariamas VI konsultacinės tarybos vaidmuo. Plačiau apie tai...

· Inkubatoriaus verslo planas
Trečiojoje dalyje apibūdinamos VI verslo plano sudedamosios dalys. Tinkamai parengtas VI verslo planas yra itin svarbus ne tik ieškant VI steigimui reikalingų galimų finansavimo šaltinių, bet ir įvertinant rinką, numatant VI veiklos pobūdį, įtaką ir naudą regionui, parengiant investuotų į VI lėšų atsipirkimo strategiją. Plačiau apie tai...

· Verslo inkubatorių vaidmuo technologijų perdavime
Ketvirtasis mokymo modulis sudarytas iš VI vaidmens technologijų perdavime pristatymo. Kaip žinome, aukštų technologijų vystymasis vaidina itin svarbų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje. Nuo inovacijų, technologijų atnaujinimo didžiąja dalimi priklauso gamybos apimčių išaugimas bei ekonomikos ir tuo pačiu regionų plėtra. Šioje mokymo priemonės dalyje aptariamas galimas VI vaidmuo technologijų perdavime. Plačiau apie tai...

Norinčius susipažinti su visa metodine medžiaga maloniai prašome kreiptis į KTU Inovacijų centrą: K.Donelaičio 73, Kaunas, tel. 8-37-300691, faks. 8-37-300690.