Partnerių sąrašas:

Lietuva
Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija

Vokietija
1. GFE Tyrimų ir plėtros projektai
2. AGIT Acheno Inovacijų ir Technologijų perdavimo centras
3. OWZ Rytų-Vakarų Kooperacijos centras
4. BRUCKE-OSTEUROPA

5. VDI/VDE Technologinis informacinės technikos centras GmbH
6. TZW Technologijų centras

Pabaltijis
1. Talino Technikos Universitetas Inovacijų centras
2. Tartu Mokslinis Parkas
3. Latvijos Technologijų centras
4. Latvijos Technologijų Parkas
5. Latvijos elektronikos pramonės Inovacijų centras

Rusija
Sankt Peterburgo Regioninio vystymosi fondas

Ukraina
Lvovo mokslinės, techninės ir ekonominės informacijos centras

Rumunija
Technologijų ir verslo inkubatorių centras

Bulgarija
ZNIKA GmbH Technologinis verslo centras

Makedonija
Makedonijos Respublikos Taryba Tarptautiniam mokslo ir technikos bendradarbiavimimui

Lenkija
1. Lenkijos verslo ir inovacinių centrų asociacija

2. HiTECH
3. Įmonių vystymo fondas

Suomija
1. Forsos Verslo konsultacijų centras
2. FISPA Suomijos Mokslo Parkų Asocoacoja

Danija
DTI Danijos Inovacijų centras

Čekija
Čekijos Respublikos Inovacinės verslininkystės Asociacija

JAV
Tarptautinis Verslo Inkubatorius

IASP Tarptautinė Mokslinių parkų Asociacija