Naujienos_______________________________________________

Lietuviškų aukštų technologijų katalogas

“Lithuanian High-Tech Projects ‘2002“

 

Kauno technologijos universiteto Inovacijų centras, siekdamas skatinti bei plėtoti mokslo institucijų ryšius su šalies pramonės įmonėmis 1998 ir 2001 metais išleido “Lietuviškų inovacijų katalogus”. Šie leidiniai susilaukė gero vartotojų įvertinimo bei didžiulio pasisekimo įvairiuose tarptautiniuose renginiuose, parodose, konferencijose, seminaruose, privačiuose susitikimuose su verslininkais bei juos vienijančiomis organizacijomis. Paskatinti abiejų katalogo sėkmės KTU Inovacijų centras, remiant Ūkio ministerijai, parengė ir išleido lietuviškų aukštųjų technologijų katalogą “Lithuanian High-Tech Projects ‘2002“.

Katalogo tikslas – remti šalies technologiškai orientuotų įmonių, mokslinių ir tiriamųjų laboratorijų, universitetų bei institutų mokslinės veiklos plėtrą; ieškoti naujų rinkų šių institucijų sukurtoms naujovėms, skatinti jose sukurtų inovacinių projektų komercializavimą bei diegimą pramonėje. Plėtoti šalyje sukuriamų naujų technologijų ir produktų įdiegimą pramonėje tuo būdu didinant ūkio subjektų konkurencingumą, eksporto plėtros galimybes. Skatinti Lietuvoje sukurtų produktų eksportą į užsienio rinkas.

Kataloge pristatomos 34 aukštųjų technologijų ir inovatyvūs gaminiai, sukurti šešiolikoje technologiškose firmose, trijuose Lietuvos institutuose (LEI, Tekstilės ir Termoizoliacijos) bei didžiausiame šalies techniškajame – Kauno technologijos universitete. Visos kataloge paskelbtos naujovės yra unikalios ir diegiamos šalies ūkyje. Siekdami, kad katalogas taptų informatyvesniu ir lengvai naudojamu, aukštąsias technologijas ir inovacinius gaminius  sugrupavome į 5 stambius skyrius: biotechnologijos ir cheminės technologijos; informacinės ir telekomunikacinės technologijos; lazerinės technologijos, matavimo - kontrolės prietaisai; kitos inovatyvios technologijos ir instrumentai.

Lietuvos, kaip mažos šalies, turinčios atvirą ekonomiką, greita nacionalinės ekonomikos plėtra ir socialinės gerovės augimas labai priklauso nuo jos sugebėjimo gaminti ir pateikti tarptautinei rinkai konkurentabilias prekes bei paslaugas. Sugebėjimas generuoti naujas idėjas ir jas komercializuoti yra pagrindinė varančioji jėga, užtikrinantį ekonominį augimą. Modernių technologijų sektoriai vis labiau tampa ekonominę plėtrą sąlygojančiu veiksniu Aukštųjų technologijų ir inovatyvių gaminių kūrimas, universitetų ir pramonės ryšių plėtojimas vysto šalies verslo subjektų gebėjimą konkurentabiliai veikti rinkoje, sėkmingai konkuruoti su stambiomis įmonėmis, kurios pačios gali kurti naujoves, bei užsieninės produkcijos importuotojais, skatina vietinės produkcijos eksportą, atveria naujas rinkas. Katalogas tiesiogiai prisideda prie inovatyvias technologijas kuriančių ir diegiančių organizacijų plėtros. Galima teigti, kad katalogo svarba vystant aukštų technologijų verslą, pramonės ir mokslo institucijų ryšiu, akivaizdi.

 

Lietuviškų aukštų technologijų katalogas

“Lithuanian High-Tech Projects ‘2002“