Centras išrinktas atstovauti Lietuvai Baltijos šalių inovacinių centrų bei mokslinių technologinių parkų asociacijos /BASTIC/ veikloje. Aktyviai bendradarbiaujama su Latvijos, Estijos, Rusijos, Ukrainos, Lenkijos, Vokietijos, Skandinavijos šalių inovacinėmis institucijomis ieškant rinkų lietuviškoms naujovėms. Kartu su Investicijų ir technologijų holdingo kompanija (Sankt Peterburgas) bei Vokietijos technologinių centrų asociacijos (ADT) ICECE darbo grupe organizuojama informacinio biuletenio "ICECE News" leidyba bei platinimas /nuo 1996 m./. Aktyviai dalyvaujama Rytų ir Centrinės Europos inovacinių centrų organizacijos - ICECE darbo grupės (narystė nuo 1997 m. gegužės) darbe. Bendradarbiaujama su asociacija Brücke-Osteuropa.

Tarptautiniai projektai:

TEMPUS

KTU IC dalyvauja tarptautinio TEMPUS programos projekto "Universitetai - Pramonė". Ryšių tarnybos sukūrimas ir išvystymas penkiuose Lietuvos universitetuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. (Nr. TEMPUS JEP 12125).

PHARE

KTU IC dalyvauja tarptautinio PHARE programos Credo projekto "Mokymo ir konsultavimo ciklas taupios ir atsinaujinančios energijos srityje" veikloje. Projekto koordinatorius - Alternatyvios energetikos informacijos fondas (Varėna). Projekto Nr. LTP/97/17.

LEONARDO DA VINČI

Neseniai buvo baigtas vykdyti pirmasis Leonardo da Vinči pilotinis projektas "Training network of Lithuanian business incubators" (Lietuvos verslo inkubatorių mokymo tinklas).
Kartu su partneriais iš Lietuvos, Vokietijos, Danijos ir Latvijos buvo parengta mokymo priemonė Verslo inkubatorių personalo kvalifikacijos kėlimui "Verslo inkubatorių vadyba". KTU Inovacijų centras buvo šio projekto kontraktorius bei koordinatorius. Projekto Nr. LT/99/1/088105/PI/I.1.1.b/FPC.
Plačiau apie tai

2000 m. dalyvavome Leonardo da Vinči programos mobilumo projekte "Euro - Placements 2000" kartu su Fachhochschule Bielefeld (Vokietija).

Šiuo metu Inovacijų centras dalyvauja Leonardo da Vinči programos pilotiniuose projektuose:

EPEC - "European Partnership in Education for Creators of Local Development" (2000 - 2003, projekto Nr. PL/00/B/P/PP/140.093);
EVI - "European Virtual Incubator for Training and Support High - Tech SMEs" (2001 - 2004, projekto Nr. BG/01/B/F/PP-132099);
INNO - PRO - "Adapting, PROmoting, Disseminating and Improving an INNOvation Management Training package troughhout Europe" (2001 - 2004. projekto Nr. 115.495)